Informació general

generic


L’únic requisit per accedir als programes universitaris, seminaris i activitats complementàries de la Universitat de l’Experiència és tenir 55 anys o més en el moment de formalitzar la matrícula. No és necessari acreditar cap formació acadèmica prèvia.Per tal de garantir el màxim rigor acadèmic, els professors i les professores de la Universitat de l’Experiència són docents universitaris o participen en cursos coordinats per docents universitaris.

La docència de totes les nostres opcions formatives és presencial. Només en cas que algun imprevist de força major impedeixi de fer classes en aquesta modalitat, els cursos es faran en línia.La formació de la Universitat de l’Experiència s’imparteix en català o castellà.

L’elevat nombre de docents que participen en els nostres programes universitaris no permet vincular cap programa a una sola llengua. És el professor o professora qui, d’acord amb la seva competència lingüística, decideix com imparteix l’assignatura o la sessió que li correspon, atès que és la manera de garantir la màxima qualitat docent.

En els seminaris i les activitats complementàries s’especifica la llengua d’impartició en cada cas concret.Els programes universitaris de la Universitat de l’Experiència s’estructuren en un, dos o tres cursos acadèmics, depenent de l’especialitat.

Cada curs consta de quatre assignatures específicament dissenyades per a l’alumnat del programa, i s’imparteixen dues assignatures en cada quadrimestre. Estructura cursos

Els seminaris d’aprofundiment i les activitats complementàries poden ser anuals (48h) o quadrimestrals (24h), i generalment s’estructuren en sessions setmanals d’una hora i mitja o dues hores de durada.Els horaris de tota la nostra oferta formativa venen marcats per la disponibilitat de les aules a les facultats i a les nostres seus, i per la planificació docent del nostre professorat. Aquests horaris poden variar cada nou curs acadèmic.En finalitzar tots els cursos d'un programa universitari, l’alumnat rep un diploma d’extensió universitària.

La nostra oferta formativa no contempla activitats avaluables.L’oferta de places de totes les nostres opcions formatives és limitada i per això se segueix aquest protocol:

  • Programes universitaris: per entrar en un programa, cal fer una preinscripció abans de la matrícula. Només és possible preinscriure’s en un programa que no s’hagi cursat prèviament. En cas que hi hagi més sol·licituds que places disponibles, es farà un sorteig per establir l’assignació definitiva.
    La matrícula de l’alumnat de segons i tercers cursos es fa directament, sense preinscripció.
  • Seminaris: els seminaris tenen una vinculació directa amb els nostres programes universitaris i estan pensats per complementar la formació que s’hi ofereix o aprofundir-hi. Tot i així, la matrícula s’obre a tota la ciutadania i es fa directament, sense necessitat de preinscripció.
  • Activitats complementàries: la matrícula està oberta a tota la ciutadania i es pot fer directament, sense necessitat de preinscripció.

Els membres de l'Ateneu UB tenen cinc places reservades de cada programa universitari i tres places de cada seminari. El Personal d’Administració i Serveis en actiu de la UB té dues places reservades de cada programa universitari.

Les preinscripcions i la matrícula es fan en línia, des del web experiencia.ub.edu

En el moment de formalitzar la matrícula, el pagament es pot fer amb targeta de crèdit o de dèbit.

La Universitat de l’Experiència es reserva el dret d’anul·lar programes, seminaris o activitats complementàries si no s’arriba al nombre mínim d’alumnes necessari per fer-los sostenibles.

La sol·licitud d’anul·lació de la matrícula s'ha de justificar degudament per motius acadèmics, laborals, de malaltia o d'altres, i la direcció de la Universitat de l’Experiència s’encarregarà de resoldre-la. La gestió s’ha de fer abans del 31 d’octubre enviant un missatge a experiencia.informacio@ub.edu, i cal incloure-hi un document acreditatiu del motiu pel qual es fa la sol·licitud.  • Programes universitaris: 360 €
  • Seminaris: 302 € anual / 152 € quadrimestral
  • Activitats complementàries: 302 € anual / 152 € quadrimestral


El pagament es pot dur a terme, en el moment de fer la matrícula, amb targeta de crèdit o de dèbit.La Universitat de Barcelona ofereix la possibilitat de subscriure la pòlissa Ferrer&Ojeda (Allianz) a un preu molt avantatjós.


Comparteix-ho:
Twitter Twitter